Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Επιδοτούμενο Σεμινάριο (Voucher) Προσωπικό Ιδιωτ. Ασφαλείας - Security

Επιδοτούμενο Σεμινάριο (Voucher) Προσωπικό Ιδιωτ. Ασφαλείας - Security
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:105 ώρες
 • Δωρεάν

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης dp studies, ως εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, με αριθμό αδειοδότησης 2000146, θα υλοποιήσουν άμεσα εξ αποστάσεως επιδοτούμενα σεμινάρια για Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας διάρκειας 105 ωρών και οικονομικό όφελος για κάθε ωφελούμενο στα 525€.

Τα σεμινάρια οδηγούν σε δωρεάν πιστοποίηση και απόκτηση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, από την Ελληνική Αστυνομία.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων επιδοτείται στα πλαίσια του έργου της ΔΥΠΑ (πρωην ΟΑΕΔ), «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων” στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής».

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

✔️ Ανέργους με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
✔️ 18-50 ετών
✔️ Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✔️ Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).
✔️ Με την προϋπόθεση να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

✔️ Εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση 105 ωρών
✔️ Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
✔️ Απόκτηση Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, από την Ελληνική Αστυνομία
✔️ 525€ Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε συμμετέχοντα

Πως μπορώ να κάνω αίτηση

Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε καθημερινά από τις 9:00πμ έως τις 21:00 στα τηλέφωνα 2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810.313.603.

Εναλλακτικά κάντε ηλεκτρονικά την αίτηση σας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Περισσότερες Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 ωρών και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Το ωράριο παρακολούθησης είναι απογευματινό (17:00-22:00) ή πρωϊνό (09:00-14:00).
 • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από νομικό, εγκληματολόγο, αστυνομικό, κοινωνιολόγο, πυροσβέστη και νοσηλευτή.
 • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας "Προσωπικού Ασφαλείας". Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Στόχοι του προγράμματος

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα

Ενδεικτικές Ενότητες των Σεμιναρίων

 • Ισχύον εθνικό νομοθετικό & θεσμικό πλαίσιο
 • Διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
 • Ποινικός Κώδικας - Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια - Ορισμοί – Έννοιες - Κατηγορίες κινδύνων - Οργανωμένο έγκλημα
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α - Γενικές οδηγίες για το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας - Καταγραφή και μετάδοση πληροφοριών
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α Στατική φύλαξη – Φρούρηση στόχων - Εκτέλεση περιπολιών - Κέντρα Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.)
 • Εκτέλεση χρηματαποστολών - Έλεγχος υπόπτων. Ασφάλεια Φυσικών Εγκαταστάσεων, ασφάλεια Προσωπικού, ασφάλεια Κτιρίων, ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων, ασφάλεια αερολιμένων, ασφάλεια λιμένων, ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information and Communication Technology Security), ασφάλεια Επικοινωνιών Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής
 • Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Πέρα από την δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση για τους ωφελούμενους, το πρόγραμμα επιχορηγεί τον κάθε συμμετέχοντα με εκπαιδευτικό επίδομα 525€.

Πληροφορίες - Εγγραφές

Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο dp studies στα τηλέφωνα: 2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810.313.603.

Εναλλακτικά κάντε ηλεκτρονικά την αίτηση σας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου