Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Aνέργων ηλικίας 30-49 ετών

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Aνέργων ηλικίας 30-49 ετών
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:200 ώρες
 • Δωρεάν

Ανακοινώθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων της Δράσης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

με αμοιβή 2.520 ευρώ!

 

Δημοσιεύτηκαν όπως αναμενόταν οι πίνακες του οριστικού μητρώου των επιτυχώντων του νέου επιδοτούμενου προγράμματος Voucher 20.000 ανέργων με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», το οποίο έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

Το dp studies συμμετέχει στη Δράση ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης και μπορεί να σας ενημερώσει για όλα τα επόμενα βήματα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το dp studies ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να υπογράψετε τη σύμβαση και να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά σας. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην δημιουργία των τμημάτων κατάρτισης και στην εύρεση της κατάλληλης επιχείρησης για να κάνετε την πρακτική σας.

Το dp studies συνεργάζεται με μια λίστα αξιόλογων και επιτυχημένων επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να αναλάβουν την πρακτική σας.

Αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των παραρτημάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies:

 • 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – ☎️ τηλ. 2810.24.00.24
 • 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – ☎️ τηλ. 2810.313.603

ή εναλλακτικά στο e-mail: dpstudies@gmail.com.

✔️ Επιλέξτε να υλοποιήσετε το πρόγραμμα στο dp studies, την πιο σύγχρονη και εξειδικευμένη Σχολή από το 1995!

Σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (αναλόγου ειδικότητας)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας περίπου 380 ωρών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Μεταποίησης/Βιομηχανίας - Κατασκευών,
 • Υγείας - Πρόνοιας,
 • Τουρισμού και Επισιτισμού.

Οι ακριβείς ειδικότητες κάθε κλάδου από τους παραπάνω, αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ στο τέλος αυτής της σελίδας. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες πριν αποφασίσετε ποιους κλάδους θα δηλώσετε στην αίτησή σας!

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων θα ανέρχεται περίπου στα 2.520 ευρώ!

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
 • Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

*Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής.

Κριτήρια Μοριοδότησης

 • Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Τα κριτήρια μοριοδότησης αναφέρονται πιο αναλυτικά, στο τέλος αυτής της σελίδας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 • Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας (από το site ΟΑΕΔ)
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
  i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής. (Μπορείτε να την κατεβάσετε, πατώντας εδώ)
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜ.ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση συμμετοχής στην κοινωφελή εργασία (εφόσον υπάρχει)

Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων άρχιζε από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και έληγε στις 26/02/2021 και ώρα 14:00».

Αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης Voucher, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των παραρτημάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου dp studies:

 • 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – ☎️ τηλ. 2810.24.00.24
 • 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – ☎️ τηλ. 2810.313.603

ή εναλλακτικά στο e-mail: dpstudies@gmail.com.

✔️ Επιλέξτε το dp studies, την πιο σύγχρονη και εξειδικευμένη Σχολή από το 1995!

Σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Αν έχετε επιχείρηση και σας ενδιαφέρει να απασχολήσετε ωφελούμενο άνεργο από το πρόγραμμα, χωρίς κόστος, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας, πατώντας εδώ

Κριτήρια Επιλογής Ανέργων - Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κάποιων κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).

Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της Ανεργίας θα υπολογισθεί Καταληκτική ημερομηνία διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Συνεχόμενη Ανεργία

1 μόριο ανά πλήρη μήνα

2

Ατομικό / Οικογενειακό

Εισόδημα φορολογικού έτους 2019

 

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

α) Ατομικό 0 - 3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0 - 7.000,00 ευρώ

30 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00 - 5.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 7.001,00 -10.000,00 ευρώ

20 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00 -16.000,00 ευρώ

15 μόρια

α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ -12.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ - 26.000,00 ευρώ

10 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0 μόρια

3

Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

 

10 μόρια

 

 

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κατά την αίτησή του, ο ωφελούμενος δεν υποχρεούται να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για τα κριτήρια μοριοδότησης α) ανεργία, β) εισόδημα και γ) επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς τα εν λόγω στοιχεία ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια μητρώα.

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων. Για τις ενστάσεις που ενδεχομένως προκύψουν, θα συγκροτηθεί επιτροπή ενστάσεων, με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, για τους ωφελούμενους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιλέξιμες ειδικότητες
α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
β) Εργασίες Μόνωσης
γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες
α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
β) Επαγγελματίας Καθαριστής
γ) Λινοθηκάριος
δ) Οροφοκόμος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες
α) Σερβιτόρος
β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση για το Voucher 30-49

 

Photo Gallery

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Τουριστικα
Marketing
Διαγωνισμοι ΑΣΕΠ
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια i-pass
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου