Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Νέο Voucher Ανέργων & Εργαζομένων στον κλάδο του Τουρισμού

Νέο Voucher Ανέργων & Εργαζομένων στον κλάδο του Τουρισμού
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:250 ώρες
 • Δωρεάν

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί η επίσημη Πρόσκληση του νέου επιδοτούμενου προγράμματος Voucher με επίδομα έως 2.500€ για 20.000 ωφελούμενους οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο του τουρισμού.

Το πρόγραμμα ονομάζεται: «Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της  Δράσης 16921». και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Υποβολή Αίτησης

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην συλλογή των δικαιολογητικών για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων.

Αν θέλετε να κάνετε αίτηση συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατώντας εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες (2810.24.00.24).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο φελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 2. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
 3. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 4. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Η δράση περιλαμβάνει

 • Εξ Αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, διάρκειας 250 ωρών, σε 20.000 ωφελούμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο του Τουρισμού
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για τον κλάδο του Τουρισμού

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1.250€ (5 €/ώρα κατάρτισης).

Παρακολούθηση μέχρι 2 ειδικοτήτων σε διαφορετικό κύκλο κατάρτισης

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή όμως η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

Επομένως υπό προυποθέσεις το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελούμενου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 2.500€ (2 ειδικότητες x 1.250€)

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση). Δηλαδή ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ότι ημέρα και ώρα τον εξυπηρετεί!

Ειδικότητες Κατάρτισης

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης στον τομέα του Τουρισμού: 

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

Α. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

Β. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Γ. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

Δ. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

Ε. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

ΣΤ. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας – SPA.

Ζ. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

 

Θεματικές Ενότητες Ειδικοτήτων

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες» είναι οι κάτωθι:

Α. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Ξενοδοχειακή Τεχνική και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων

103

2. Εξυπηρέτηση πελατών – Επικοινωνία – Πωλήσεις

35

3. Εργασιακές Σχέσεις

20

4. Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων

20

5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

12

6. Αγγλικά

60

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Επισιτισμός και υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων» είναι οι κάτωθι:

Β. Επισιτισμός και υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Εστιατορική Τεχνική – Στοιχεία Bar και Οινογνωσίας

93

2. Εξυπηρέτηση πελατών – Επικοινωνία – Πωλήσεις

35

3. Εργασιακές Σχέσεις

20

4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων - HACCP

30

5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

12

6. Αγγλικά

60

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη» είναι οι κάτωθι:

Γ. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Μαγειρική Τέχνη

90

2. Ζαχαροπλαστική Τέχνη

70

3. Εργασιακές Σχέσεις

20

4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων - HACCP

30

5. Γαλλικά

40

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση» είναι οι κάτωθι:

Δ. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Οροφοκομία

100

2. Περιβαλλοντική Διαχείριση

30

3. Εργασιακές Σχέσεις

20

4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων

20

5. Αγγλικά

80

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής» είναι οι κάτωθι:

 

Ε. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Υπαίθριο Περιβάλλον

60

2. Επάγγελμα: Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

55

3. Βασικές Αρχές Ασφάλειας Προγραμμάτων Τουριστικών

Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

43

4. Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υλικών/Εξοπλισμού σε Υπαίθριες Δραστηριότητες

50

5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

12

6. Αγγλικά

30

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας - SPA» είναι οι κάτωθι:

ΣΤ. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας - SPA

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Μορφές Υδρολουτροθεραπείας, Είδη Λούσεων & Θαλασσοθεραπεία

70

2. Βασικές αρχές θαλασσοθεραπείας και ιαματικής λουτροθεραπείας

60

3. Οργάνωση και Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων

50

4. Εργασιακές σχέσεις

20

5. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

20

6. Αγγλικά

30

Σύνολο

250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων» είναι οι κάτωθι:

 

Ζ. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Θεματική

Ώρες Κατάρτισης

1. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου

70

2. Αεροπορικοί Ναύλοι- Έκδοση Εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων

43

3. Τουριστικά πακέτα και συστήματα λειτουργίας γραφείου

35

4. Εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία και πωλήσεις

30

5. Εργασιακές σχέσεις

20

6. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

12

7. Αγγλικά

40

Σύνολο

250

 

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε παράρτημα από το ΦΕΚ, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά ο σκοπός, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας: Κατεβάστε το πατώντας εδώ.

Όλες οι ειδικότητες περιλαμβάνουν κατάρτιση 250 ωρών και πέρα από τις γνώσεις που θα αποκτηθούν, ο κάθε ωφελούμενος θα πάρει εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ειδικότητα που θα παρακολουθήσει 1.250€ (5€ / ώρα).

ΦΕΚ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ του επιδοτούμενου προγράμματος πατήστε εδώ.

Τμήματα Κατάρτισης

Όσοι εργαζόμενοι ή άνεργοι προερχόμενοι από τον κλάδο του Τουρισμού ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα τμήματα Κατάρτισης, δηλώστε συμμετοχή στο dp studies, επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα: ☎️ 2810.24.00.24, ☎️ 2810.313.603, ☎️ 2810.285.627 και εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα την αίτηση σας.

Εναλλακτικά επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του dp studies και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

 • 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – ☎️ τηλ. 2810.24.00.24
 • 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – ☎️ τηλ. 2810.313.603

Ηλεκτρονική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος (πατώντας εδώ: https://forms.gle/xmmnXKa7hSK4BRXu7​) και εξειδικευμένος σύμβουλος του dp studies, θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Photo Gallery

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου