Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:8 ώρες
 • Κόστος σεμιναρίου130€

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με το νέο «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR» και οργανώστε τη διαδικασία συμμόρφωσης στη δική σας επιχείρηση!

Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός dp studies πραγματοποιεί το σεμινάριο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR», διάρκειας 8 ωρών.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν από τις 25 Μαΐου 2018 να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο νέο κανονισμό.

Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συλλέγουν, διατηρούν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα προσώπων (π.χ. εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών ή τρίτων) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το πεδίο εφαρμογής του GDPR είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ε.Ε. αλλά και επιχειρήσεις που απευθύνουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα που βρίσκονται στην Ε.Ε., οπουδήποτε στον κόσμο και εάν είναι εγκατεστημένες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση Εταιρικών Δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.) και συγκεκριμένα:

 • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως:
  • Διεύθυνση Marketing
  • Διοίκηση
  • Οικονομική Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Πληροφορικής
  • IT Managers,
  • Υπεύθυνους Ασφαλείας κ.α.

Ιδιαίτερα σε εταιρείες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο νέων τεχνολογιών, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την καινοτομία και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
 • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO.

Στόχοι Σεμιναρίου

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Κατανόηση των νέων υποχρεώσεων με βάση τον GDPR
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.)
 • Κατανόηση του ρόλου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) και των καθηκόντων του
 • Κατανόηση των ρίσκων από τη μη-συμμόρφωση

Ύλη Σεμιναρίου

A. Εισαγωγή στον κανονισμό GDPR

 • Εισαγωγή στον Κανονισμό
 • Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
 • Ποια Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα
 • Γιατί είναι απαραίτητη η Προστασία Δεδομένων
 • Βασικοί ρόλοι στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
 • Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Νομιμότητα της επεξεργασίας

B. Ρόλοι - Σε ποιούς απευθύνεται ο κανονισμός

 • Το φάσμα και η μορφή των δεδομένων
 • Οι ρόλοι του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία και οι υποχρεώσεις τους
 • DPO – ρόλος, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Πότε είναι απαραίτητος.
 • Μηχανισμοί προστασίας δεδομένων
 • Δεδομένα και Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο

C. Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένων

 • Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων-Περιορισμοί
 • Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων
 • Κώδικες Δεοντολογίας και Πιστοποίηση
 • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
 • Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές
 • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

D. Συμμόρφωση με το Κανονισμό – Μελέτη Περιπτώσεων

 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Profiling, Κοινωνικά Δίκτυα,
 • Βήματα Υλοποίησης Συμμόρφωσης
 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, Εφαρμογή Σχεδίων Προστασίας
 • Μελέτες περίπτωσης (Case Studies) και περιπτώσεις παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων
 • Παραδείγματα και Εργαλεία

Παροχές

 • Σημειώσεις της ύλης που θα παρουσιαστεί
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ (για στελέχη εταιρειών)
 • Δωρεάν υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές

Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως

Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον χώρο σας. Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην τάξη.

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα:

 • Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα
 • Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά
 • Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος
 • Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής
 • Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις
 • Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται

Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες ...

Εισηγητές

Ο Γρηγόρης Τζιράκης είναι δικηγόρος, πτυχιούχος του τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από το έτος 2006. Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

Ο Σταύρος Καουκάκης είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του (CSD) Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και στην Ιατρική Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία. Από το 1998 δραστηριοποιείται στον τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών, της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακού μετασχηματισμού έχοντας διατελέσει στέλεχος ομάδων ανάπτυξης μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

Τόπος Διεξαγωγής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

dp studies – Κεντρικό Κτίριο
Κορωναίου 4 (έναντι Eurobank)
Τηλ. 2810-24.00.24
Fax: 2810-313.625
Email: mail@dp.gr 
Web: https://www.dpstudies.gr
Facebook: http://www.facebook.com/dpstudies
Instagram: https://www.instagram.com/dp_studies
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dp-studies
YouTube: https://www.youtube.com/dpstudies

Κόστος Σεμιναρίου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 130€ (από αρχική Τιμή 200€)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 95€ (με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας ή της φοιτητικής ταυτότητας)

Για Επιχειρήσεις : Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ

 

Πληροφορίες σε pdf

Για να κατεβάσετε σε pdf όλες τις πληροφορίες του σεμιναρίου πατήστε: Πληροφορίες για το Σεμινάριο GDPR.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
 • 1. Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια;
 • 2. Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία μαζί σας
 • 3. Που διεξάγονται τα Σεμινάρια;
 • 4. Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση;
 • 5. Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τα προγράμματα σας