Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Χειριστής Κλαρκ: Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Άδειας

Χειριστής Κλαρκ: Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Άδειας
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:72 ώρες
 • Προσιτές Τιμές

O Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Χειρισμό Ανυψωτικών Περονοφόρων ΜηχανημάτωνΚλαρκ (ειδικ. 2), με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την Περιφέρεια και το Υπ. Ανάπτυξης. (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 • Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών και
 • Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών
 • Εξετάσεις πιστοποίησης, με σκοπό την απόκτηση άδειας άσκησης έργου

Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται στις εγκαταστάσεις του dp studies. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης που διαθέτει κλαρκ, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης γίνονται και για το θεωρητικό και για το πρακτικό μέρος.

Ποιοι μπορούν να πάρουν την άδεια Χειριστή Κλάρκ – Δικαίωμα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 • Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Με βάση το (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024), τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στους Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (ΚΔΒΜ) τα εξής:

 • αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (ζητήστε την από το dp studies)
 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
 • επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
 • πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
 • υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:
 1. ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή
 2. η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης:

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Θεματικές ενότητες της πρακτικής άσκησης:

 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε.
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

Πιστοποιηση / Απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας

Μετά το πέρας της Κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε εξετάσεις. Με την επιτυχή συμμετοχή τους στη θεωρητική αλλά και την πρακτική εξέταση θα μπορούν να βγάλουν άδεια χειριστή ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2».

1. Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους

Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του θεωρητικού μέρους είναι γραπτή. Η  αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του θεωρητικού σκέλους θεωρείται επιτυχής εάν έχει απαντηθεί σωστά τουλάχιστον το 80% των ερωτήσεων.

Τύπος αξιολόγησης θεωρητικού μέρους: Ενιαίο τεστ με εξήντα (60) ερωτήσεις κλειστού τύπου (δηλαδή ναι/όχι, σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών). Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου επιλέγονται και διακρίνονται ανά ενότητα, με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε τρεις (3) κατηγορίες: 25% μικρής δυσκολίας, 50% μεσαίας δυσκολίας και 25%υψηλής δυσκολίας.

2. Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του πρακτικού μέρους είναι με ασκήσεις επίδειξης σε δυο στάδια:

Το πρώτο στάδιο είναι  διάρκειας έως 10 λεπτών και αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου μέσω εικονικού χειρισμού του Μ.Ε.

Το  δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης του πρακτικού μέρους, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 20 λεπτών, αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου ως προς τον χειρισμό σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ήτοι πορεία προς την εργασία, εργασία φόρτωσης /εκφόρτωσης / στοίβαξης υλικού καθώς και στάση και στάθμευση του Μ.Ε.

Τμήματα Κατάρτισης

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα τμήματα Κατάρτισης, δηλώστε συμμετοχή στο dp studies, επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα: ☎️ 2810.24.00.24, ☎️ 2810.313.603, ☎️ 2810.285.627 και εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα την ένταξη σας στο πρόγραμμα.

Εναλλακτικά επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του dp studies και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

 • 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – ☎️ τηλ. 2810.24.00.24
 • 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – ☎️ τηλ. 2810.313.603

Ηλεκτρονική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος (πατώντας το παρακάτω κουμπί) και εξειδικευμένος σύμβουλος του dp studies, θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Τουριστικα
Marketing
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου