Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Διαγωνισμός της Πολεμικής Αεροπορίας 2019

Διαγωνισμός της Πολεμικής Αεροπορίας 2019
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Ενημερωθείτε στο2810 24.00.24
 • Προσιτές Τιμές

 

Τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια i-pass σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο dp studies και τον οργανισμό Alexander, διοργανώνουν στο Ηράκλειο σεμινάρια προετοιμασίας για το νέο διαγωνισμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

Γραπτές Εξετάσεις

Γενικά

1. Υπεύθυνο για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι το ΣΕΥΜΑ, βοηθούμενο από ανάλογο αριθμό επιτηρητών, που είναι αξιωματικοί και ορίζονται με διαταγή του Β ? Κλάδου του ΓΕΑ, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου, ως προς τον αριθμό τους.

2. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε συναφή ανά ειδικότητα γνωστικά αντικείμενα. Σε όλες τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην Έκθεση Ιδεών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις ακόλουθες ειδικότητες θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 • Εφοδιαστές: Έκθεση Ιδεών - Γενική Λογιστική - Στατιστική - Μακροοικονομική θεωρία.
 • Διοικητικοί: Έκθεση Ιδεών - Διοικητικό Δίκαιο - Συνταγματικό Δίκαιο - Αστικό Δίκαιο.
 • Μετεωρολόγοι: Έκθεση Ιδεών - Μαθηματικά - Φυσική - Μετεωρολογία.

3. Η εξέταση για κάθε γνωστικό αντικείμενο διαρκεί τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση των θεμάτων.

4. Το ΣΕΥΜΑ εκπονεί αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τον τόπο διεξαγωγής και τον χρόνο έναρξης της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου, τον χρόνο προσέλευσης των υποψηφίων, τη διάρκεια εξέτασης των γνωστικών αντικειμένων, την κλίμακα βαθμολόγησης των γραπτών και την κατώτατη βαθμολογία βάσει της οποίας κρίνεται κάποιος ως επιτυχών.

5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που καθορίζονται για την ειδικότητα τους

Απαραίτητα προσόντα - κωλύματα

1. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν καταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

β. Να είναι ηλικίας μέχρι 28 ετών συμπληρωμένων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά για τους Ανθ/στές – Υπξ/κούς των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύουν τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 53 του ν.δ. 445/1974 (Α΄160). Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το Μητρώο αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό Μητρώο για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο Μητρώο, επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.

γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ. Να είναι κατάλληλοι υγειονομικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), ως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

στ. Στην προκήρυξη δύναται να καθορίζονται ως πρόσθετα προσόντα:

 1. Η γνώση ξένων γλωσσών.
 2. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 3. Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

β. Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

γ. Να μην έχουν εκπέσει του στρατιωτικού βαθμού και να μην έχουν εξέλθει του στρατεύματος για λόγους υγείας, δυσμενούς κρίσης, παραίτησης ή δυνάμει απόφασης Ανακριτικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Διάρκεια Μαθημάτων

Τα μαθήματα που διοργανώνει ο εκπαιδευτικός οργανισμός dp studies για τον διαγωνισμό της Πολεμικής Αεροπορίας χωρίζονται σε 3 ομάδες. Συγκεκριμένα :

Ομάδα 1η : Διοικητικοί

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Έκθεση

20 ώρες

Συνταγματικό Δίκαιο

36 ώρες

Διοικητικό Δίκαιο

32 ώρες

Αστικό Δίκαιο

44 ώρες

Σύνολο 

132 ώρες 

 

Ομάδα 2η : Μετεωρολόγοι

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Έκθεση

20 ώρες

Μετεωρολογία

40 ώρες

Φυσική

52 ώρες

Μαθηματικά

40 ώρες

Σύνολο

152 ώρες

 

Ομάδα 3η : Εφοδιαστές

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Έκθεση

20 ώρες

Λογιστική

42 ώρες

Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία

32 ώρες

Στατιστική

46 ώρες

Σύνολο

140 ώρες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον χώρο σας. Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην τάξη.

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα:

 • Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα
 • Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά
 • Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος
 • Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής
 • Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις
 • Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται

Τηλεφωνείστε μας για περισσότερες πληροφορίες ...

Στάδια Διαδικασίας

1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Μονίμων Αξιωματικών στην ΠΑ διεξάγεται κατά τα εξής στάδια:

α. Προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1

β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά το εν λόγω στάδιο:

 1. Κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εντός της καθοριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας.
 2. Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10

γ. Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και ανακήρυξη δικαιούμενων συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω αξιολογήσεις:

 1. Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλόλητας (Ψυχομετρική Δοκιμασία), σύμφωνα με το άρθρο 13, προς διαπίστωση της καταλληλόλητας των υποψηφίων για απόκτηση της ιδιότητας του Μονίμου Αξιωματικού και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
 2. Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) σύμφωνα με το άρθρο 14, που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.
 3. Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία) σύμφωνα με το άρθρο 15, που περιλαμβάνει τις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.

δ. Γραπτές εξετάσεις επί των ανάλογων γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Ζ.

ε. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19.

στ. Εξαγωγή και ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων.

Αποκλεισμοί

α.Ακαταλληλότητα υποψηφίου σε κάποιο από τα στάδια του διαγωνισμού, τον αποκλείει από τη συμμετοχή στα επόμενα.

β. αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των δοκιμασιών ή εξετάσεων ή που για οιονδήποτε λόγο δεν τις ολοκληρώνουν.

γ. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις εξετάσεις ψυχομετρικής και υγειονομικής καταλληλόλητας καθώς και καταλληλόλητας φυσικής κατάστασης επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση τους και έγκριση του ΣΕΥΜΑ, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανωτέρας βίας νοούνται ιδίως η ασθένεια ή ο τραυματισμός του υποψηφίου, ο θάνατος μέλους οικογένειας ή η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψηφίου.

δ. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής της εκάστοτε, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα - δοκιμασίας ή εξετάσεως, δεν πραγματοποιείται καμία δοκιμασία ή εξέταση. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση.

Δίδακτρα Σεμιναρίων dp studies

 

ΟΜΑΔΑ 1η: Διοικητικοί

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Δίδακτρα

Έκθεση

20

190€

Συνταγματικό Δίκαιο

36

350€

Διοικητικό Δίκαιο

32

310€

Αστικό Δίκαιο

44

420€

 Σύνολο

132

1270€

Προσφορά Πακέτου

Σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και τα 4 μαθήματα

132

1100€

ΟΜΑΔΑ 2η: Μετεωρολόγοι

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Δίδακτρα

Έκθεση

20

190€

Μετεωρολογία

40

380€

Φυσική

52

500€

Μαθηματικά

40

380€

 Σύνολο

152

1.450€

Προσφορά Πακέτου

Σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και τα 4 μαθήματα

152

1.250€

 ΟΜΑΔΑ 3η: Εφοδιαστές

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Δίδακτρα

Έκθεση

20

190€

Λογιστική

42

400€

Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία

32

310€

Στατιστική

46

450€

 Σύνολο

140

1.350€

Προσφορά Πακέτου

Σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και τα 4 μαθήματα

140

1.150€

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό οργανισμό dp studies στα τηλέφωνα: 2810.24.00.24, 2810.313.603

*Αν θέλετε να κατεβάσετε το ΦΕΚ του διαγωνισμού πατήστε: ΦΕΚ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
 • 1. Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια;
 • 2. Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία μαζί σας
 • 3. Που διεξάγονται τα Σεμινάρια;
 • 4. Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση;
 • 5. Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τα προγράμματα σας