Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Πιστοποιήσεις ACTA

Κοινοποιηση στα social

Η ACTA αποτελεί - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στην Πιστοποίηση των γνώσεων χειρισμού Η/Υ από το Α.Π.Θ., προσφέρει σε όλους τους πολίτες της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό, αξιόπιστα Πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες εξετάσεων.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την πιστοποίηση ευρύτερων γνώσεων στον τομέα της Πληροφορικής, καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων ανέπτυξε ένα αξιόπιστο Σχήμα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Η ACTA είναι διαπιστευμένος φορέας από τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Συνεπώς η ACTA φέρει την ιδιότητα του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης προσώπων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένα και αποδεκτά τα διαπιστευμένα πιστοποιητικά ως ισότιμα από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Η σχέση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την Πιστοποίηση υπάρχει από παλιά. Οι πρώτες δραστηριότητες πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανάγονται στο 1994 οπότε και διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη για υψηλού επιπέδου και με επιστημονικά κριτήρια πιστοποίηση γνώσεων αυτού του είδους. Οι δραστηριότητες έγιναν σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ διήρκεσαν από το έτος 1994 έως το 1996, και αφορούσαν την κατάρτιση και πιστοποίηση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. Από κει και πέρα με συνεχής δραστηριότητα στην πιστοποίηση γνώσεων διαφόρων αντικειμένων έφτασε σήμερα μέσω της ΑCTA να πιστοποιεί εκπαιδευτικά – εξεταστικά κέντρα που διενεργούν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Δημόσιο διπλωμάτων.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος dp studies αποτελεί σήμερα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο ACTA με αποτέλεσμα να δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές του να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν τα αναγνωρισμένα διπλώματα της.