Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

DPO training and certification

DPO training and certification
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Διάρκεια σεμιναρίου:50 ώρες
 • Κόστος σεμιναρίου650€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Data Protection Officer (DPO) Training and Certification

Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, οφείλουν από τις 25 Μαΐου 2018 να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο νέο κανονισμό.

Σύμφωνα με τον GDPR οι δημόσιοι οργανισμοί που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και οι ιδιωτικές εταιρείες που το κάνουν σε μεγάλη κλίμακα,πρέπει να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) και φυσικά όλοι να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer. Υπολογίζεται πως θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες DPOs εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O εκπαιδευτικός όμιλος dp studies παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης DPO και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όπου δύναται να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) καθώς και σε αποφοίτους νομικών ή θετικών σχολών που έχουν σκοπό να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για:

 • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως:
  • Διεύθυνση Marketing
  • Διοίκηση
  • Οικονομική Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Πληροφορικής
  • IT Managers,
  • Υπεύθυνους Ασφαλείας κ.α.

Ιδιαίτερα σε εταιρείες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο νέων τεχνολογιών, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την καινοτομία και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
 • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.).
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή κυρώσεων.
 • Πρακτική Εφαρμογή, παρακολούθηση υλοποίησης και επίλυση προβλημάτων.
 • Εξειδίκευση και ειδικές δεξιότητες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανόηση και δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής συστήματος.

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ 1Η (4 ώρες): Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

 • Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο
 • Ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου
 • Καινοτομίες του Κανονισμού
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Νομική θεμελίωση, στόχοι, βασικοί ορισμοί
 • Προσωπικά δεδομένα-ειδικές κατηγορίες
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Πρόστιμα-κυρώσεις

ΗΜΕΡΑ 2Η (4 ώρες): Νέες Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων και Ρόλοι

 • Οργανωτικές υποχρεώσεις, Νεωτερισμοί Κανονισμού
 • Το φάσμα και η μορφή των δεδομένων
 • Οι ρόλοι του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και οι υποχρεώσεις τους
 • DPO – ρόλος, καθήκοντα και υποχρεώσεις.

ΗΜΕΡΑ 3Η (4 ώρες): Κανονιστικές και νομικές διατάξεις

 • Πλαίσιο ποινικής προστασίας/κυρώσεων σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Τι πρέπει να προσέχουν εργαζόμενοι και υπεύθυνοι επεξεργασίας, πιθανοί κίνδυνοι
 • Νομολογιακή αντιμετώπιση μέχρι σήμερα από ποινικής σκοπιάς
 • Προϋποθέσεις ισχύουν αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικος;
 • Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

ΗΜΕΡΑ 4Η (4 ώρες): Ανάλυση και συνοπτική παρουσίαση βασικών Άρθρων του κανονισμού

 • Αρ. 5-10 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία, Νομιμότητα της επεξεργασίας κλπ)
 • Άρθρα 12 (Διαφάνεια και Ρυθμίσεις), 13, 15-22, (Ενημέρωση Διόρθωση κλπ), 34 (Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Υποκείμενο των Δεδομένων), 88 (Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης)

ΗΜΕΡΑ 5Η (4 ώρες): Δεδομένα, διαδίκτυο και εφαρμογές

 • Τα δικαιώματα υποκειμένου και οι εφαρμογές μας
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Θέματα επιθέσεων και τεχνικές παραβιάσεων
 • Προκλήσεις σε σχέση με την τεχνολογία και τον GDPR

ΗΜΕΡΑ 6Η (4 ώρες): Ανάλυση και συνοπτική παρουσίαση βασικών Άρθρων του κανονισμού

 • Έλεγχος συμμόρφωσης GDPR για Υπευθύνους Επεξεργασίας
 • Έλεγχος συμμόρφωσης GDPR για Εκτελούντες την Επεξεργασία
 • Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας (Data flow mapping)
 • Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)

ΗΜΕΡΑ 7Η (4 ώρες): Προστασία, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών

 • Διαδικασίες και συστήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Ανάλυση κινδύνων
 • Εφαρμογές και εξοπλισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Αντιμετώπιση & διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις

ΗΜΕΡΑ 8Η (4 ώρες): Οργανωτικές υποχρεώσεις

 • Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων
 • Περιορισμοί
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Κώδικες Δεοντολογίας-Πιστοποίηση

ΗΜΕΡΑ 9Η (4 ώρες): Στάδια και ενέργειες εναρμόνισης

 • GDPR και προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Φυσική ασφάλεια
 • Κατάρτιση πλάνου συμμόρφωσης
 • Οργανωτικά μέτρα, Εφαρμογή Σχεδίων Προστασίας
 • Βήματα εναρμόνισης
 • Παρακολούθηση Συμμόρφωσης

ΗΜΕΡΑ 10Η (4 ώρες): Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Data Protection Officer (DPO)

 • Επανάληψη Θεμάτων
 • Προπαρασκευαστικές Ασκήσεις
 • Τεστ Προσομοίωσης Εξετάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ο Γρηγόρης Τζιράκης είναι δικηγόρος, πτυχιούχος του τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από το έτος 2006. Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.


Ο Σταύρος Καουκάκης είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του (CSD) Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και στην Ιατρική Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία. Από το 1998 δραστηριοποιείται στον τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών, της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακού μετασχηματισμού έχοντας διατελέσει στέλεχος ομάδων ανάπτυξης μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο "DPO training and certification" είναι διάρκειας 50 ωρών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Μετά το τέλος του Σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εξεταστούν και να Πιστοποιηθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO) από τον φορέα Πιστοποιήσεων ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 17024.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σημειώσεις της ύλης που θα παρουσιαστεί
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ (για στελέχη εταιρειών)
 • Δωρεάν υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τιμή προσφοράς σεμιναρίου: 650€ (Από αρχική τιμή 900€)

Για Επιχειρήσεις : Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον χώρο σας. Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην τάξη.

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα:

 • Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα
 • Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά
 • Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος
 • Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής
 • Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις
 • Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται

Τηλεφωνείστε μας για περισσότερες πληροφορίες ...

ΠΛΗΡΦΟΡΟΡΙΕΣ ΣΕ PDF

Για να κατεβάσετε σε pdf όλες τις πληροφορίες του σεμιναρίου πατήστε: Πληροφορίες για το Σεμινάριο DPO.

Photo Gallery

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
 • 1. Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια;
 • 2. Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία μαζί σας
 • 3. Που διεξάγονται τα Σεμινάρια;
 • 4. Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση;
 • 5. Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τα προγράμματα σας