Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
close
μήνυμα συστήματος

Επιστήμες της Αγωγής (8 μεταπτυχιακά)

Επιστήμες της Αγωγής (8 μεταπτυχιακά)
Κοινοποιηση στα social
 • ΕπαναλαμβανόμεναΤμήματα
 • Ενημερωθείτε στο2810 24.00.24
 • Κόστος σεμιναρίου6300€
 • Χωρίς Μετακινήσεις & έξοδα διαμονής
 • Γλώσσα: Ελληνική
 • Αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Διάρκεια: 3 έως 9 εξάμηνα
 • Εξετάσεις:1 φορά το εξάμηνο στην Κρήτη
 • Δεν απαιτείται καμία παρουσία στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρέχει πανω από 25 προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα,με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

8 από αυτά αναφέρονται στις Επιστήμες Αγωγής και είναιτα εξής:

Πατήστε κλικ στο όνομα του Μεταπτυχιακού που ενδιαφέρεστε ώστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το κόστος, το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, την Διαδικασία Εγγραφής κ.α.

Σε Ποιους Απευθύνονται τα Μεταπτυχιακά των Επιστημών Αγωγής

Τα μεταπτυχιακά απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

 • Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.
 • Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου (Υποδιευθυντής, διευθυντής) ή/και σε επίπεδο υπουργείου (επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης).

Προοπτικές Σταδιοδρομίας για όλα τα Μεταπτυχιακά των Επιστημών της Αγωγής

Πλεονεκτήματα απόκτησης Μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής

 ► Διορισμένοι

✔ Πρόσθετο προσόν αξιολόγησης
✔ Επιπλέον μοριοδότηση για θέση Διευθυντή
✔ Επιπλέον μοριοδότηση για θέση Συμβούλου
✔ Αναβάθμιση κλιμακίου με μισθολογική εξέλιξη

 ► Αδιόριστοι

✔ Παιδαγωγική επάρκεια
✔ Επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών (+20 μόρια για 1ο Μεταπτυχιακό / +8 μόρια για 2ο Μεταπτυχιακό)
✔ Επιπλέον προσόν για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα
✔ Ένταξη στους ενιαίους πίνακες ειδικής αγωγής και προσαύξηση κατά +20 μόρια στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση ‘Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

➤ Διάρκεια Σπουδών - Διαδικασίας Εκπαίδευσης

✔ Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης ή μερική φοίτηση) / Το κοινό Μεταπτυχιακό με το Παν/μιο Πατρών στην Ειδική Αγωγή  έχει επιπλέον 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης 
✔ H Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική
✔ Όλα τα Μεταπτυχιακά είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Το κοινό Μεταπτυχιακό με το Παν/μιο Πατρών στην Ειδική Αγωγή είναι απ' ευθείας αναγνωρισμένο (δεν απαιτείται Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. )
✔ Τα μαθήματα γίνονται εξ’ αποστάσεως με Ασύγχρονη και Σύγχρονη Εκπαίδευση χωρίς να απαιτηθεί καμία παρουσία στην Κύπρο
✔ Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες (μικρές εκπαιδευτικές τάξεις)
✔ Υπάρχει Εκπαιδευτικός Σύμβουλος για κάθε σπουδαστή που τον κατευθύνει στο μεταπτυχιακό και επικοινωνεί μαζί του με σύγχρονο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
✔ Τα μαθήματα πέραν των εργασιών εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, που γίνονται μια φορά το εξάμηνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη
✔ Το κόστος πληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις
✔ Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο
✔ Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και τη θερινή περίοδο (έως 15 ECTS)

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στόχοι του προγράμματος κατά γνωστικό αντικείμενο

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν. Ακόμη, αυτό το γνωστικό αντικείμενο προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.

Ειδική Εκπαίδευση

Το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.

Μουσική Παιδαγωγική

Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Μουσικής, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις για να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί εδώ αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.

Τέχνες και Εκπαίδευση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Τέχνες και Εκπαίδευση είναι να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση και να τους προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης (Μουσική και Εικαστικές Τέχνες), με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεαματικούς τομείς.

Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ρόλο <<καταλύτη>> σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγραμμάτων, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.

Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών είναι να εμπλέξει τους φοιτητές στην εξέταση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, στο σχεδιασμό και διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας, στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και σχετικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική.

Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.

Ένας εππλέονκοινός στόχοςόλων των γνωστικών αντικειμένων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

Πληροφορίες - Εγγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό όμιλο dp studies στα τηλέφωνα:2810.313.603,2810.285.627, 2810.24.00.24 ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Γραφείων Εκπροσώπων Κρήτης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας http://www.unic-crete.gr.

Photo Gallery

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξειδικευμένος σύμβουλος του εκπαιδευτικού ομίλου dp studies θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλακτικά τηλεφωνήστε στο dp studies ή επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

• 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – τηλ. 2810.24.00.24
• 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος)   – τηλ. 2810.313.603

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σεμινάρια που θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον στην παρούσα φόρμα.

Φορμα εκδηλωσης ενδιαφεροντος
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω
κάνοντας κλικ, τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν.
Μεταπτυχιακα στην Κυπρο Εξ' Αποστασεως
Πληροφορικη
Ξενες γλωσσες
Επιδοτουμενα Προγραμματα
Τουριστικα
Marketing
Σεμιναρια Διαφορων Ειδικοτητων
Πανεπιστημιακες Σπουδες (Προπτυχιακα)
Υπηρεσιες
Στοιχεια Επικοινωνιας Ενδιαφερομενου
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
 • 1. Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τα προγράμματα σας